GUDENÅSKOLEN,
RY

Renovering af eksisterende skole med udvidelse på 4 undervisningslokaler, foyer der også anvendes til samling af hele skolen, garderobe, toiletter og kontor. Renovering af skolekøkken. Enkel farvesætning.

Udarbejdelse af hovedprojekt i 2005-2006. Udført med hovedentreprenør Brdr. Thybo A/S, Skanderborg.


TØNNING-TRÆDEN FRISKOLE,
TRÆDEN

Ca. 380 m2 nybygning af undervisningsfløj med 4 klasselokaler, 2 grupperum, foyer, udvendigt ankomstareal og beplantning.
Farvesætning inkl. udførelse af marmorpuds og lazering.
Indretning / møbelvalg / gardiner / kunst.
Udført som myndighedsprojekt og løbende skitsering undervejs i 2001.